Author archive for Tomaž Lukman

  • Planica je veća od Triglava

    Autor , 13. 4. 2017

    Ovaj blog čitate u danima kada je trodnevni praznik u dolini pod Poncama iza nas, a pisao sam ga...

    1