Tomaž Lukman

Tomaž Lukman

Postavljam si ciljeve koje vrijedi postići, bez obzira na prepreke

Postavljam si ciljeve koje vrijedi postići, bez obzira na prepreke.